Avís legal

Titularitat
Dades del responsable del tractament
Identitat: Coalició electoral Junts per Catalunya
Domicili: C/ d’Àngel Guimerà, 5. Calonge
Correu electrònic: juntsxcalongeisantantoni@gmail.com

La coalició Junts per Calonge i Sant Antoni com a titular i responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar tota la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

La coalició Junts per Calonge i Sant Antoni ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGDP), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions d’ús de la pàgina web
Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Aquesta pàgina web i tots els seus continguts –inclosos els texts, les imatges, el so i qualsevol altre material– són propietat de la formació Junts per Calonge i Sant Antoni, si no s’indica el contrari.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

  • L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
  • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni o a tercers.
  • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
  • Resta prohibit qualsevol ús comercial del web.
  • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
    L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.
  • Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
  • La formació Junts per Calonge i Sant Antoni no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar no serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Condicions de registre d’usuari
Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el registre d’usuari. No obstant això, No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada a l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.
Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.
L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.
El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Exclusió de responsabilitat
La coalició Junts per Calonge i Sant Antoni no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

La coalició Junts per Calonge i Sant Antoni no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes.

La coalició Junts per Calonge i Sant Antoni no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

La coalició Junts per Calonge i Sant Antoni no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris
Les persones usuàries de la pàgina web podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni.

La formació Junts per Calonge i Sant Antoni no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web, i per tant, la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts
Les persones usuàries de la pàgina web podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni. En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web, l’usuari o usuària està atorgant a favor de la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. La coalició Junts per Calonge i Sant Antoni no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant, la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni queda exclosa, expressament, de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni la llicència indicada en aquest apartat.

Quan la coalició Junts per Calonge i Sant Antoni tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent
En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de la present política, els Jutjats i Tribunals que coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.