El nostre programa

Igualtat

1.- Defensarem la perspectiva de gènere en les polítiques municipals.

2.- Visibilitzarem el talent de les dones per aconseguir referents femenins en el municipi.

3.- Implementarem protocols contra la violència masclista i la discriminació de gènere tant en les dependències municipals com en els espais d’oci, festes majors, fires i aplecs.

4.- Promourem la instal·lació de piques dins dels lavabos de dones per fomentar l’ús de la copa menstrual.

5.– Tornarem a impulsar l’ús de la copa menstrual en les joves de l’institut.

Educació i Formació

6. Establirem un campus universitari amb un grau d’alimentació, cuina i nutrició, especialment enfocat en la recerca i la innovació. En aquest mateix espai, crearem un campus de l’experiència per a post-graduats.

7.- Aprovarem un Pla Educatiu d’Entorn a les escoles del municipi per cobrir les necessitats educatives dels infants de Calonge i Sant Antoni.

8.- Estudiarem juntament amb els Centres Educatius i les AFA la gestió municipal dels     menjadors escolars per millorar el servei.

9.-  Millorarem la gestió dels ajuts pel transport escolar i el material escolar.

10.- Programarem xerrades de sensibilització per conscienciar sobre “discapacitat i inclusió” a les escoles i a l’institut.

Joventut i Gent Gran

11.- Crearem un nou espai d’oci per a joves a Sant Antoni.

12.- Construirem parcs de salut per la Gent Gran.

13.- Promourem nous espais de joc al municipi.

14.- Crearem un pumptrack per promoure la pràctica d’esports com la BMX, skate i similars.

15.- Ampliarem i millorarem les instal·lacions actuals del skatepark de Calonge.

16.- Incrementarem el número d’activitats dirigides en els casals d’avis.

17.- Aproparem i formarem a la gent gran per a utilitzar les noves tecnologies.

18.- Implementarem bonificacions per a les empreses del municipi que contractin persones joves fins als 25 anys.

Drets Socials

19. Seguirem suprimint les barreres arquitectòniques del municipi: ens comprometem a afegir una partida anual destinada a adaptar i millorar els carrers de Calonge i Sant Antoni per tal que siguin totalment accessibles.

20.- Fomentarem projectes d’acompanyament adaptat per la inserció laboral en col·laboració amb el servei d’ocupació.

21.- Estudiarem implementar un suport especialitzat amb vetlladors per tal que les persones amb discapacitat puguin integrar-se sense traves en les dinàmiques del municipi.

22.- Millorarem la gestió de serveis socials i la farem més pròxima per els usuaris.

Salut

23.- Crearem un nou CAP (centre d’atenció primària) amb un aparcament de gran capacitat que permetrà atendre millor les necessitats dels habitants de Calonge i Sant Antoni, a l’estiu i la resta d’any.

24.- Impulsarem un centre de dia per la gent gran i persones amb necessitats especials.

25.- Prioritzem la importància d’una bona salut mental i facilitarem l’accés a psicòlegs i professionals .

26.- Programarem noves activitats físiques de salut per diferents col·lectius.

27.- Continuarem conscienciant sobre la bona salut programant xerrades, tallers i activitats.

Cultura i teixit associatiu

28. La cultura serà un eix clau que guiarà la política municipal: amb l’èxit viscut amb “Calonge, poble de llibres”, continuarem amb la creació del Parc arqueològic del Collet i l’obertura del Castell al públic, que albergará a més la creació del nostre Centre d’Interpretació del Vi. Amb aquesta aposta cultural, musealitzarem els tresors del nostre municipi, donarem molta més visibilitat i consolidarem el dinamisme del nucli antic de Calonge.

29.- Crearem un nou equipament cultural de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per poder tenir un espai modern per a totes les entitats i nous espais de reunió de les associacions.

30.- Consolidarem “Calonge poble de llibres” com un hub del sector llibreter i editorial.

31.– Organitzarem un concurs literari en el marc del projecte “Calonge poble de llibres”.

32.– Fomentarem activitats i actes que siguin inclusius i permetin la participació de persones amb discapacitat.

33.- Impulsarem la creació Centre Artístic de la Fundació Gamon Medina.

34.– Oferirem suport econòmic i assessorament per poder adaptar els locals als usos que es desitgin.

35.- Crearem una distinció anual per reconèixer el treball i la divulgació cultural del municipi.

36.– Proposarem un Concurs de sardanes com a activitat de Festa Major.

Política lingüística

37.- Reforçarem el català en les escoles de primària, juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL) i impulsarem el programa de parelles lingüístiques.

38.- Vetllarem i garantirem l’ús del català en l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

39.– Dotarem a l’escola d’adults d´unes millors instal.lacions.

40.- Fomentarem cursos d’idiomes pels veïns del municipi.

Habitatge assequible i de qualitat per a tothom

41.- Prioritzarem en el pressupost municipal la despesa necessària per dur a terme polítiques d’habitatge assequible, des de la construcció d’habitatge social fins a l’impuls de les diferents alternatives de tinença d’habitatge, com és l’habitatge cooperatiu.

42.- Crearem de l’Oficina Municipal d’Habitatge per l’impuls i gestió de les polítiques municipals d’habitatge.

43.- Otorgarem ajudes a la rehabilitació d’habitatges als nuclis antics de Calonge i Sant Antoni a canvi d’incorporar l’edifici o l’habitatge a la Borsa d’Habitatges de Lloguer, que seran destinats als joves, i treballarem per la seva publicitat.

44.- Construirem habitatge de lloguer assequible a través de les cessions d’ús de solars municipals a cooperatives d’habitatge durant un termini de 50 anys.

45.- Treballarem per agilitzar la tramitació administrativa dels expedients relacionats amb habitatge social i assequible, amb especial mirada  a aquells casos d’emergència social.

46.– Identificarem els grans tenidors d’habitatges de Calonge i Sant Antoni per negociar-hi la incorporació dels seus pisos buits a la Borsa d’Habitatges de Lloguer Municipal.

47.- Estudiarem la inclusió de Calonge i Sant Antoni dins l’àrea d’exercici del dret de tanteig i retracte per tal de poder disposar de patrimoni que ens permetin tenir majors recursos per aconseguir que l’habitatge sigui de qualitat i assequible per a totes les persones de Calonge i Sant Antoni.

Poble habitable i resilient al canvi climàtic

48.- Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) regiran la nostra actuació municipal per un municipi més sostenible i resilient al canvi climàtic.

49.- Estudiarem les localitzacions en sòl no urbanitzable on es puguin implementar instal·lacions fotovoltaiques, vetllant alhora pel mínim impacte visual, agrícola i ramader.

50.– Impulsarem les Comunitats Energètiques i estudiarem noves maneres de recollida d’aigua.

51.- Implementarem fonts d’aigua a totes les dependències de l’Ajuntament per reduir l’ús de plàstic.

52.- Promourem l’expansió urbanística dins dels nuclis poblacionals de manera que no s’expandeix cap a zones boscoses o naturalment protegides.

53.- Construirem una nova planta de biomassa a Sant Antoni per donar cobertura de calefacció a la zona esportiva i escolar.

Estudiarem la viabilitat de mancomunar una dessalinitzadora amb els municipis veïns.

54.- Consolidem el model de recollida d’escombraries porta a  porta per seguir augmentant el reciclatge al municipi.

55.- Renovarem la flota de vehicles municipals, apostant pels vehicles elèctrics.

56.-Incorporarem en les normatives municipals com reduir l’impacte  dels efectes negatius del canvi climàtic (sequera, incendis forestals, fenòmens meteorològics extrems…)  

57.-  Construirem nous espigons per protegir les platges de Sant Antoni.

58.-  Implementem un accés intel.ligent a la nova deixalleria perque els veïns hi puguin accedir cada dia.

Smart town

59.- Implementarem un accés intel·ligent a la deixalleria per tal que els veïns hi puguin accedir els 365 dies de l’any.

60.- Apostarem per la digitalització de dades per poder adoptar polítiques d’acord amb aquestes.

61.- Bonificarem amb vals els usuaris que efectivament facin ús del porta a porta, gràcies a la tecnologia de controls per zones.

62.- Posarem a disposició dels usuaris aplicacions per  poder llogar espais al coworking i a les instal.lacions esportives municipals.

Revalorització del nucli històric de Calonge

63.- Aprovarem un pla urbanístic per revaloritzar i adequar a les necessitats actuals dels habitatges del nucli.

64.- Atorgarem subvencions als propietaris del nucli històric per tal que pintin i conservin en bon estat les seves façanes.

65.- Revisarem els usos admesos en les plantes baixes per facilitar la implementació de noves activitats i nous comerços.

66.- Revisarem el procés de reforma i agilitzarem la burocràcia en aquells edificis amb protecció arquitectònica.

67.- Millorarem l’entrada de Calonge i Sant Antoni.

Protecció del paisatge i patrimoni natural

68.- Apostem per una unitat paisatgística de la riera de Calonge, obrint un camí que permeti el seu passeig al llarg del municipi.

69.- Arranjarem dels camins rurals i hi afegirem zones de descans.

70.- Farem transitable a peu i en bici l’Avinguda Països Catalans.

71.- Repararem les rescloses de la riera.

72.- Promocionarem el nostre patrimoni natural amb noves rutes.

Infraestructures

73.- Habilitarem nous aparcaments tant a Sant Antoni com a Calonge.

74.- Continuarem la reurbanització de l’Avinguda Catalunya i reurbanitzarem l’Eixample de Calonge.

75.-  Acabarem la urbanització del nucli de Sant Antoni.

76.- Reurbanitzarem la plaça Catalunya i Avinguda Costa Brava com una nou espai de comerç, estada i accés al mar.

77.-  Donarem un nou espai al viver d’empreses per ampliar-ne la seva capacitat.  

Urbanitzacions

78.- Reforçarem el patrullatge i millorarem la seguretat amb l’ajuda de les càmeres de vigilància.

79.- Impulsarem la recepció continuada de les urbanitzacions del municipi per tal que tinguin tots els serveis.

80.- Garantirem la culminació de la urbanització de Mas Pere.

81.- Crearem vies segures per peatons i bicicletes per connectar les urbanitzacions amb els nuclis.

82.- Implementarem espais de lleure en aquelles urbanitzacions que no en tinguin.

Animals

83.- Crearem un cementiri d’animals de companyia.

84.- Ampliarem la dotació econòmica per l’esterilització de gats de les colònies del nostre municipi, gestionades per voluntaris.

85.- Farem  una campanya de conscienciació  per l’esterilització dels animals de companyia.

86.- Vetllarem per el benestar de les aus que migren al nostre entorn així com el compliment de la llei per la conservació dels seus nius. 

Dinamització del comerç

87.- Reduirem les taxes derivades de l’inici d’activitats i reformes per obrir nous establiments al nucli històric de Calonge.

88.- Modificarem els usos de les plantes baixes dels locals del carrer Sant Antoni per establir àrees concentrades de comerç.

89.- Donarem un nou espai al viver d’empreses per ampliar-ne la seva capacitat.

90.- Crearem l’aula de formació d’Emprenedors de Calonge i Sant Antoni.

91.- Oferirem assessorament municipal per adaptar els locals a les normatives de restauració i altres usos.

92.- Crearem l’Escola dels oficis col·laborant amb les empreses locals per tenir continuïtat i potenciar el relleu generacional dels oficis.

93.- Apostarem per una fira periòdica dels productes dels nostres pagesos.

Turisme

94.- Potenciarem el Castell de Calonge i el Centre d’Interpretació de les Gavarres com un atractiu clau del municipi.

95.- Donarem un marc de seguretat jurídica per tal que les persones en el seu habitatge habitual puguin llogar habitacions a turistes de manera esporàdica, permetent així un complement als seus ingressos.

96.- Continuarem millorant l’accessibilitat de les platges.

97.- Desestacionar el turisme familiar creant noves fires, mercats i activitats.

Esports

98.- Consolidarem la xarxa associativa de la localitat atenent les demandes dels club   esportius.

99.- Fomentem l’esport femení creant nous clubs. 

100.- Crearem una pista d’atletisme.

101.– Treballarem per un acord amb el Club Tennis Calonge per tal que la seva gestió sigui municipal.

102.- Treballarem per arribar a un acord amb la Federació Catalana de Pàdel per la creació d’un centre d’alt rendiment en el municipi.

103.- Organitzarem un sopar anual benèfic per recaptar fons per associacions esportives amb projectes per la comunitat i persones amb discapacitat.

104.- Recuperarem l’esdeveniment “ciclo indoor”, programant-ho durant tot l’any.

105.- Impulsarem la cessió d’espais per organitzar competicions de crossfit.

106.- Promourem activitats esportives per La Marató de TV3.

 

Transparència i administració electrònica

107.- Garantirem el dret d’accés a la informació pública de totes les persones i farem més publicitat i difusió de l’activitat municipal.

108.- Facilitarem un acompanyant que ajudi a la gent gran a realitzar  la tramitació electrònica a l’Ajuntament.

109.- Farem difusió de totes les vies de comunicació directa dels veïns amb els regidors.

Seguretat, civisme i via pública

110.- Instal·larem els dispositius necessaris per lluitar contra l’incivisme en les deixalles del porta a porta.

111.- Bonificarem les bones pràctiques en el reciclatge i sancionarem l’incivisme en els punts de recollida de deixalles.

112.-  Instal·larem passos de vianants elevats en les zones amb més trànsit.

113 .-  Estudiarem maneres efectives per reduir la velocitat dels vehicles.   

114.-  Instal·larem radars fixes en punts d’elevat risc per les altes velocitats.

Mobilitat

115.- Recuperarem les formacions de educació vial a les escoles i a diferents col.lectius.

116.- Crearem una nova Línia de bus urbana L5 per connectar amb més freqüència i rapidesa els dos nuclis i el nou CAP.

117.- Impulsarem el Carsharing en el municipi.

117.- Noves propostes de mobilitat conjunta a la Costa Brava Centre; en particular, els  pobles de l’eix de Palafrugell a Sant Feliu.

119.- Estudiarem la implantació del bus a demanda.

120.- Construirem  nous carrils bici en tot el municipi. 

121.- Crearem camins segurs perquè els infants puguin anar caminant tranquil·lament fins l’escola.

Policia local i okupacions

122.- El nostre model de policia local és la policia de proximitat.

123.- Afavorirem la col·laboració i la coordinació entre Mossos d’Esquadra, policies locals i agents cívics.

124.- Ens valdrem de totes les eines que ens dona la legislació contra les ocupacions per promoure desallotjaments davant les ocupacions per tal de disminuir-les i lluitar contra la okupació delictiva. 

125.- Dotarem dels mitjans necessaris de personal i material per la millora continuada de la seguretat a  Policia Local.

126.- Optimitzarem la informació extreta de les 160 càmeres que hi haurà al municipi per tal de treballar per millorar la seguretat i civisme de Calonge i Sant Antoni.

127.- Lluitarem contra el soroll en aquells punts sonomètricament sensibles per tal de vetllar per la tranquil·litat dels veïns.