Els nostres compromisos
1. Cultura

La cultura serà un eix clau que guiarà la política municipal: crearem el parc arqueològic del Collet i el Centre d’interpretació del Vi, i consolidarem el dinamisme del nucli antic de Calonge amb Calonge, poble de llibres” i l’obertura del castell al públic.

2. Sostenibilitat

Impulsarem noves Comunitats Energètiques i estudiarem noves maneres de recollida i reaprofitament d’aigua. La gestió del canvi climàtic continuarà al centre de la nostra gestió, i seguirem apostant per implementar noves fonts d’energia renovable, i noves formes d’estalvi energètic en els edificis públics i privats.

3. Accessibilitat

Afegirem una partida anual als pressupostos per adaptar i millorar els carrers de Calonge i Sant Antoni per tal que siguin accessibles i per eliminar les barreres arquitectòniques.

4. Seguretat

Potenciarem la policia de barri i doblarem el patrullatge a les urbanitzacions.

5. Habitatge

Continuarem invertint en habitatge públic per garantir-ne l’accés de tots els veïns de Calonge i Sant Antoni.

6. Educació superior

Establirem un Campus del Coneixement al municipi, amb una escola universitària de gastronomia, cuina i nutrició, especialment enfocat a la recerca, i amb un Campus d’Experiència per post graduats.

7. Salut

Crearem un nou CAP amb un aparcament de gran capacitat i un centre de dia municipal per la gent gran.

8. Obra civil

Continuarem la reforma de l’Avinguda Catalunya de Sant Antoni i reurbanitzarem l’Eixample de Calonge.

9. Reciclatge

Bonificarem les bones pràctiques en el reciclatge i sancionarem l’incivisme en els punts de recollida de deixalles.

10. Esports

Treballarem per un acord amb el Club Tennis Calonge per tal que la gestió sigui municipal i els veïns puguin gaudir de les seves instal·lacions.

11. Reabilitació d'habitatges

Atorgarem ajudes per la rehabilitació d’habitatges als nuclis antics de Calonge i Sant Antoni a canvi que siguin destinats a lloguer per joves i crearem una borsa amb aquests habitatges per facilitar-ne el seu lloguer.

12. Mobilitat i aparcaments

Crearem nous espais d’aparcament tant a Calonge com a Sant Antoni.

13. Urbanitzacions

Impulsarem la recepció continuada de les urbanitzacions del municipi per tal que totes disposin de tots els serveis necessaris.

14. Benestar animal

Crearem un cementiri per els animals de companyia.

15. Viver d'empreses

Reforçarem el viver d’empreses dotant-lo d’un nou espai per ampliar-ne la capacitat, i fer-lo més eficient i útil pels seus usuaris.